Qua Ô Cửa Thời Gian

Hồi còn bé, bầu trời gần hơn bây giờ nhiều…..

Advertisements

Màu Của Thành Phố

Người mù chỉ thấy toàn màu đen bao trùm, người ta nói vậy chứ ai biết được họ thực sự thấy gì chứ, biết đâu nó toàn màu trắng, vàng, xanh hay thậm chí hồng?! Hoặc ‘không gì cả’ vì họ không có định nghĩa về màu sắc nên họ ‘không thấy gì cả’….