Qua Ô Cửa Thời Gian

Hồi còn bé, bầu trời gần hơn bây giờ nhiều…..

Advertisements