Yên Lặng

“Đi học thì đầu cần phải đi nhanh, có mặt là được rồi…”, ông bô dặn tôi ngày ổng tặng tôi con xe đầu tiên trong đời tôi được sở hữu để ‘đi học’…..

Advertisements

Có Những Ngày Trời Đẹp Lắm

“Địt mẹ chúng mày, không mưa ra Đạt ‘bốn’ ngồi nhé!” “Con mẹ chúng mày Chủ Nhật không mưa lên Cyzone nhé!” “Cụ chúng mày lên Cap nhanh lên” “Địt mẹ ông ơi ông đâu rồi, vào trận mẹ nó rồi” Ha ha. Dù trời đẹp hay trời mưa thì những ngày đó đều cũng… Continue reading Có Những Ngày Trời Đẹp Lắm