Dở…?!

1. Dở [tính từ] chỉ một đống những thứ củ lìn chưa hoàn thành nổi Sau một thời gian nghỉ gõ, tôi quyết định gõ lại vì tối uống lắm trà đá quá đéo ngủ được. Ừ thì, tôi đang cố gắng làm mọi thứ tôi cho là đúng như mọi khi (?!) nhưng với… Continue reading Dở…?!