Yên tâm

Trong cái thời gian mới bắt đầu theo đuổi thứ mình yêu thích, chả có gì yên tâm được cả.

Advertisements

#note .3

Đô thị vô vị. Biết cô đơn nhất khi nào không?