Cổ đại hay 00’s và Internet cổ điển

Cái Tết năm 2000 thuộc những kí ức xa xưa nhất mà tôi có thể nhớ lại được, bố còn làm trên bộ, gầy và tóc còn đen, mẹ còn làm ca đêm để chị em tôi chờ mòn mỏi. Đêm của thiếu nhi bắt đầu sớm và thức chờ mẹ về để có thể… Continue reading Cổ đại hay 00’s và Internet cổ điển

Có Những Ngày Trời Đẹp Lắm

“Địt mẹ chúng mày, không mưa ra Đạt ‘bốn’ ngồi nhé!” “Con mẹ chúng mày Chủ Nhật không mưa lên Cyzone nhé!” “Cụ chúng mày lên Cap nhanh lên” “Địt mẹ ông ơi ông đâu rồi, vào trận mẹ nó rồi” Ha ha. Dù trời đẹp hay trời mưa thì những ngày đó đều cũng… Continue reading Có Những Ngày Trời Đẹp Lắm