Dở…?!

1. Dở [tính từ] chỉ một đống những thứ củ lìn chưa hoàn thành nổi Sau một thời gian nghỉ gõ, tôi quyết định gõ lại vì tối uống lắm trà đá quá đéo ngủ được. Ừ thì, tôi đang cố gắng làm mọi thứ tôi cho là đúng như mọi khi (?!) nhưng với… Continue reading Dở…?!

Có Những Ngày Trời Đẹp Lắm

“Địt mẹ chúng mày, không mưa ra Đạt ‘bốn’ ngồi nhé!” “Con mẹ chúng mày Chủ Nhật không mưa lên Cyzone nhé!” “Cụ chúng mày lên Cap nhanh lên” “Địt mẹ ông ơi ông đâu rồi, vào trận mẹ nó rồi” Ha ha. Dù trời đẹp hay trời mưa thì những ngày đó đều cũng… Continue reading Có Những Ngày Trời Đẹp Lắm