Cổ đại hay 00’s và Internet cổ điển

Cái Tết năm 2000 thuộc những kí ức xa xưa nhất mà tôi có thể nhớ lại được, bố còn làm trên bộ, gầy và tóc còn đen, mẹ còn làm ca đêm để chị em tôi chờ mòn mỏi. Đêm của thiếu nhi bắt đầu sớm và thức chờ mẹ về để có thể… Continue reading Cổ đại hay 00’s và Internet cổ điển